Strona główna

„Głucha Mama na rynku pracy” to projekt skierowany do Was, Głuche Mamy, ale także do wszystkich kobiet niesłyszących, które planują ciążę lub mają już dzieci, ale zadają sobie pytania: Jakie są moje prawa pracownicze podczas ciąży i po urodzeniu dziecka? Jak skutecznie powrócić na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym? Jak rozwijać swoje kompetencje i umiejętności zawodowe? Jak być elastycznym i nie bać się zmienić swoją pracę? Na stronie projektu oraz YouTube Fundacji Między Uszami [ZOBACZ] znajdziecie dużo informacji, prezentacji oraz materiału filmowego w PJM, który odpowie na Wasze liczne pytania oraz przedstawi Wam konkretną wiedzę.

Projekt realizowaliśmy od kwietnia do października 2018 roku (7 miesięcy). W tym czasie:

 • stworzyliśmy e-usługę gluchamamapracuje.pl [ZOBACZ] w formie strony internetowej zawierającej filmy, prezentacje, infografiki, informacje, linki itp.;
 • zaangażowaliśmy do udziału w projekcie 24 głuche uczestniczki ze Śląska i Małopolski
  w wieku 22-43 lata;
 • stworzyliśmy platformę dla filmów „Moja historia”, w których głuche kobiety dzielą się historią swojej drogi zawodowej na rynku pracy, szukania i znajdowania pracy, rozwoju osobistego [ZOBACZ];
 • przeprowadziliśmy ogólnopolską ankietę w PJM na temat doświadczeń z urzędami pracy
  i aspektów macierzyństwa na rynku pracy, którą wypełniło 59 głuchych kobiet [ZOBACZ];
 • przeprowadziliśmy ankietę na temat wiedzy o niesłyszących i doświadczeń z osobami głuchymi wśród pracowników WUP w Krakowie i Katowicach, którą wypełniły 54 osoby [ZOBACZ];
 • przeszkoliliśmy 41 pracowników WUP w Katowicach i Krakowie w zakresie kontaktu
  z osobami głuchymi i specyfiki głuchoty [ZOBACZ];
 • zrealizowaliśmy 2 filmy-przewodniki po WUP Kraków i Katowice tłumaczone na PJM zachęcające Głuchych do odwiedzenia urzędu [ZOBACZ];
 • zorganizowaliśmy Dni Otwarte dla głuchych kobiet w Wojewódzkich Urzędach Pracy
  w Katowicach i Krakowie, w których wzięło udział 60 osób [ZOBACZ];
 • stworzyliśmy 36 kilkuminutowych filmów edukacyjnych w PJM na 7 tematów związanych
  z rynkiem pracy, rodzajami umów, rozwojem kariery zawodowej, prawami pracowniczymi itp. [ZOBACZ];
 • stworzyliśmy wideo-słownik z lektorem Polskiego Języka Migowego składający się z 10 haseł
  z wytłumaczeniem słów z zakresu rynku pracy, które mogą być szczególnie trudne lub nowe dla osób głuchych [ZOBACZ];
 • stworzyliśmy „Model innowacji”, w którym dzielimy się naszą wiedzą z testowania tego projektu – innowacji społecznej [ZOBACZ}.

Jak widać, w tak krótkim czasie udało się nam stworzyć tak wiele! W dodatku wszystkie
te pionierskie, powstałe w trakcie projektu materiały udostępniamy Wam bezpłatnie i bezterminowo.