NOWOŚCI

Ustawa w urzędach

Instytucje zobowiązane do przestrzegania przepisów Ustawy o Języku Migowym i innych formach komunikowania się, to:

  1. organy administracji publicznej, czyli: główne instytucje administracji rządowej – np. kancelaria prezydenta RP, ministerstwa albo Rzecznik Praw Obywatelskich, terenowe organy administracji rządowej – np. urzędy wojewódzkie, organy jednostek samorządu terytorialnego – np. urzędy miasta.
  2. Instytucje państwowego systemu ratownictwa medycznego, czyli np. pogotowie, izby przyjęć w szpitalach czy górskie pogotowie ratownicze.
  3. Instytucje lecznice, czyli wszystkie inne jednostki służby zdrowi – np. szpitale, przychodnie.
  4. Jednostki Policji, Państwowej o Ochotniczej Straży Pożarnej i straż miejska i gminna.