Dzień otwarty w WUP

Dni Otwarte skierowane do Głuchych Kobiet, a zwłaszcza Głuchych Mam, odbyły się w Wojewódzkich Urzędach Pracy (WUP) w Krakowie (27.06.2018) [ZOBACZ PLAKAT] oraz w Katowicach (28.06.2018) [ZOBACZ PLAKAT]. Wydarzenia te miały za zadanie przekonać uczestniczki, że spotkanie na żywo z urzędem i jego pracownikami nie musi być stresującym doświadczeniem dla obu stron – nawet jeśli osoba głucha przychodzi bez tłumacza, a urzędnik nie zna języka migowego.

Spotkania podzielone były na trzy części, każda trwała około godziny. W przerwach można było skorzystać ze słodkiego poczęstunku oraz napić się kawy. Całość spotkania miała zapewnione tłumaczenie PJM – język polski. Dni Otwarte rozpoczął Wiceprezes Fundacji Między Uszami – Tomasz Mazurek, który opowiedział kilka słów o projekcie „Głucha Mama na rynku pracy”.

Następnie pracownicy Wojewódzkich Urzędów Pracy Krakowie i Katowicach przybliżyli zebranym zasady działania ich placówek. Pojawiły się informacje na temat podziału zadań i funkcjonowania poszczególnych urzędów pracy (WUP, PUP, GUP, MUP), zakresu działania Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP, odbyła się także prezentacja na temat projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • Prezentacja Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Krakowie [ZOBACZ PREZENTACJĘ]
  • Prezentacja Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Katowicach [ZOBACZ PREZENTACJĘ]
  • Prezentacja „Jak szukać informacji o projektach EFS (realizowanych pod nadzorem WUP Katowice)?” [ZOBACZ PREZENTACJĘ]

Druga część spotkania, prowadzona w formie warsztatowej przez Annę Butkiewicz w PJM, dotyczyła motywacji do rozwoju zawodowego, nauki nowych umiejętności, czy zmiany zawodu. Nie zabrakło też przykładów sukcesu w środowisku Głuchych Mam/Kobiet. Uczestniczki bardzo wysoko oceniły tę część spotkania i stwierdziły, że powinno być więcej warsztatów dla osób głuchych prowadzonych przez głuchego trenera, który najlepiej rozumie ich sytuację.  [ZOBACZ PREZENTACJĘ]

Na koniec odbyła się dyskusja dotycząca problemów i barier napotykanych przez Głuche Mamy na rynku pracy. W czasie dyskusji uczestniczki przytaczały konkretne przykłady sytuacji, w których ich głuchota i bariera komunikacyjna utrudniały lub uniemożliwiały załatwienie wielu spraw. Mówiły o swoich problemach: trudnościach w znalezieniu pracy, braku znajomości swoich praw, sytuacjach związanych z macierzyństwem i pracą, dyskryminacji ze strony słyszących/pracodawców ze względu na głuchotę oraz za fakt bycia Matką (np. kwestia zmian grafiku pracy a niemożność opieki nad dzieckiem, częste zachorowania dzieci). Ich uwagi i wnioski były cennym wkładem do treści projektowych.

Uczestnicy Dni Otwartych otrzymali w torbach i plecakach liczne gadżety (długopisy, ołówki, smycze, segregatory, notesy itp.) uzyskane z Wydziałów Promocji UM i WUPów, drobne upominki z Fundacji Między Uszami oraz pocztówki i naklejki z Głuchej Mamy. [ZOBACZ POCZTÓWKĘ]

Frekwencja dopisała, nawet mimo kiepskiej pogody – w każdym z dwóch spotkań wzięło udział około 30 osób, w tym połowę stanowiły Głuche uczestniczki. Otrzymały one zwrot kosztów dojazdu, dzięki czemu mogły dotrzeć na spotkanie, także z odległych miejscowości obu województw, m.in. z Pszczyny, Żor, Mysłowic, Szczyrku, Czechowic-Dziedzic na Śląsku oraz Trzebini, Kocmyrzowa, Tokarni, Grabin, Przegini, Bieńkówki w Małopolsce. Niektóre Głuche Mamy przybyły ze swoimi pociechami w wieku 2-7 lat, a najmłodsza uczestniczka naszych spotkań miała 6 miesięcy! Zespół Fundacji zapewnił dzieciom w sali kącik do zabawy, w którym znalazły się zabawki, maskotki, kredki oraz specjalnie przygotowane przez nas kolorowanki “Super Mama”. [ZOBACZ KOLOROWANKĘ]

Oprócz naszych gospodarzy – pracowników WUP, byli także inni goście: przedstawiciele Grodzkiego i Powiatowego Urzędu Pracy oraz Doradcy Zawodowi. W Krakowie odwiedziły nas także nauczycielki ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących na ul. Grochowej w Krakowie, które zaprezentowały projekt aktywizujący Głuchych oraz panie ze Stowarzyszenia Wiosna koordynujące Wiosenny Inkubator Innowacji, z którego finansowane były Dni Otwarte. No i był oczywiście bardzo zapracowany zespół projektowy Fundacji.

Dziękujemy głuchym Mamom/Kobietom, które przybyły na spotkania. Jesteśmy wdzięczni za ich opinie i uwagi, które z pewnością wykorzystamy w przyszłości. Dziękujemy także pracownikom WUP oraz gościom z GUP i PUP, którzy przekazali nam konkretną wiedzę o funkcjonowaniu urzędów pracy.

Te dwa dni były bardzo intensywne i pracowite, ale także udane i owocne. Było to wydarzenie bez precedensu – jak wynika z wiedzy FMU, na skalę całego kraju nie odbyło się żadne tego typu spotkanie w urzędzie pracy, z obsługą tłumacza PJM, skierowane do kobiet i matek głuchych – grupy, która jest szczególnie narażona na trudności na rynku pracy. W krótkich ankietach ewaluacyjnych, uczestniczki podkreśliły, że powinno być znacznie więcej organizowanych takich spotkań, zwłaszcza w formie warsztatowej.

Spotkanie „twarzą w twarz” z głuchymi uczestniczkami było też bardzo pożytecznym doświadczeniem dla pracowników WUP. Przekonali się oni o zasadzie od lat promowanej przez Fundację – do nawiązania podstawowej komunikacji z Głuchymi, nie jest obowiązkowa znajomość języka migowego, na początek wystarczy uśmiech, trochę cierpliwości i otwartość. Mamy nadzieję, że zbudowaliśmy kolejny pomost, który ułatwi komunikację osób głuchych z urzędami!