Filmy o WUP

Filmy-przewodniki w PJM po WUP w Katowicach i Krakowie

W ramach projektu na przełomie maja/czerwca, powstały filmy przybliżające funkcjonowanie Wojewódzkich Urzędów Pracy w Krakowie i Katowicach. Filmy tworzone były z myślą o Głuchych Mamach/Głuchych Kobietach, każdy z nich jest tłumaczony na PJM. Nazwaliśmy je „filmami-przewodnikami”, gdyż wierzymy, że pomogą one odbiorcom poznać lepiej urząd, zanim go jeszcze odwiedzą. Filmy zostały zrealizowane przez Michała Muzyczuka i przetłumaczone na PJM przez Magdalenę Sipowicz. Oprócz wypowiedzi pracowników WUP, w jednym filmie wystąpiła Głucha Mama z dziećmi – uczestniczka projektu.

Z filmu „Przewodnik po WUP Katowice” dowiesz się:

 • jakie miejsce zajmuje urząd w strukturze instytucji wojewódzkich;
 • jaka jest różnica pomiędzy WUP i PUP;
 • kto może korzystać z usług WUP;
 • co oferuje punkt informacyjny Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS);
 • co to jest sieć EURES;
 • czym są Systemy Zabezpieczenia Społecznego i jak działają;
 • w czym może pomóc Doradca Zawodowy i jak można się z nim kontaktować.

Z filmu „Przewodnik po WUP Kraków” dowiesz się:

 • jakie miejsce zajmuje urząd w strukturze instytucji wojewódzkich;
 • kto może korzystać z usług WUP i czy można porozumieć się tam w PJM;
 • co oferuje Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej;
 • jak wygląda kącik dla dzieci w urzędzie;
 • w jaki sposób pracuje Doradca Zawodowy;
 • co urząd ma do zaoferowania bezpośrednio osobom głuchym;
 • jaka jest różnica pomiędzy WUP i PUP;
 • czym jest projekt „Kierunek Kariera”.

Stworzenie filmów-przewodników miało na celu zachęcenie Głuchych Kobiet do korzystania z licznych usług oferowanych przez urzędy. Zdziwisz się jak wiele spraw można załatwić w WUP!