O projekcie

O projekcie „Głucha Mama na rynku pracy”

Choć pomysł na projekt powstał w sierpniu 2017 r., temat Głuchej Mamy towarzyszy Fundacji Między Uszami (FMU) od kilku lat – jest dla nas ważny, ponieważ większość zespołu FMU posiada dzieci. Głuche Mamy lub Głuche Kobiety, które planują zajść w ciążę, doskonale wiedzą, że pogodzenie opieki nad dziećmi z życiem zawodowym to niełatwe zadanie. Nie ma co ukrywać, że głuchota i bariera komunikacyjna to dodatkowa przeszkoda.

Dlaczego stworzyliśmy projekt „Głucha Mama na rynku pracy”? W Polsce osoby Głuche, w szczególności Głuche Matki ciągle napotykają trudności na rynku pracy m.in.:

 • ograniczona ilość umiejętności i funkcji zawodowych;
 • duża bariera w komunikacji werbalnej i pisemnej ze słyszącymi;
 • trudność w rozumieniu skomplikowanych procedur, przepisów w j. polskim;
 • trudność w wykonywaniu procedur związanych z poszukiwaniem pracy (na wielu etapach potrzebne jest zrozumienie skomplikowanych tekstów w j. polskim, poprawne i estetyczne napisanie informacji w j. polskim, bezpośrednia rozmowa z osobą słyszącą nie znającą PJM i specyfiki głuchoty);
 • status społeczny (kobieta, kobieta planująca ciążę, kobieta z dzieckiem, kobieta planująca podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych, podniesienie swoich warunków finansowych w pracy, zmiana pracy);
 • wynikające ze wszystkich powyższych – niska samoocena, brak wiary w siebie, obawa przed kontaktem ze „słyszącym środowiskiem”.

 

Działania projektowe

Dzięki ogłoszeniu konkursu przez Stowarzyszenie Wiosna na dofinansowanie innowacyjnych projektów w zakresie rynku pracy, mogliśmy zamienić pomysły w czyny. W niektóre działania włączyliśmy Wojewódzkie Urzędy Pracy (WUP) w Katowicach i Krakowie. Projekt polegał na przetestowaniu na terenie Małopolski i Śląska przykładu rozwiązań społecznych na linii osoby Głuche i urzędy pracy – modelu, który będzie można potem stosować w całym kraju.

Projekt realizowaliśmy od kwietnia do października 2018 roku (7 miesięcy). W tym czasie:

 • stworzyliśmy e-usługę http://gluchamamapracuje.pl/ w formie strony internetowej zawierającej filmy, prezentacje, infografiki, informacje, linki itp.;
 • zaangażowaliśmy do udziału w projekcie 24 Głuche uczestniczki ze Śląska i Małopolski w wieku 22-43 lata;
 • stworzyliśmy inicjatywę filmów „Moja historia”, w których Głuche Kobiety dzielą się historią swojej drogi zawodowej na rynku pracy, szukania i znajdowania pracy, rozwoju osobistego [ZOBACZ];
 • przeprowadziliśmy ogólnopolską ankietę w PJM na temat doświadczeń z urzędami pracy i aspektów macierzyństwa na rynku pracy, którą wypełniło 59 Głuchych Kobiet [ZOBACZ];
 • przeprowadziliśmy ankietę na temat wiedzy o niesłyszących i doświadczeń z osobami Głuchymi wśród pracowników WUP w Krakowie i Katowicach, którą wypełniły 54 osoby [ZOBACZ];
 • przeszkoliliśmy 41 pracowników WUP w Katowicach i Krakowie w zakresie kontaktu z osobami głuchymi i specyfiki głuchoty [ZOBACZ];
 • zrealizowaliśmy 2 filmy-przewodniki po WUP Kraków i Katowice tłumaczone na PJM, które zachęcają Głuchych do odwiedzenia urzędu [ZOBACZ];
 • zorganizowaliśmy Dni Otwarte dla Głuchych Kobiet w Wojewódzkich Urzędach Pracy w Katowicach i Krakowie, w których wzięło udział 60 osób [ZOBACZ];
 • stworzyliśmy 33 filmy edukacyjne w PJM na 7 tematów związanych z rynkiem pracy, rodzajami umów, rozwojem kariery zawodowej, prawami pracowniczymi itp. [ZOBACZ];
 • stworzyliśmy „Model Innowacji”, w którym dzielimy się naszą wiedzą z testowania tego projektu – innowacji społecznej [ZOBACZ].

Jak widać, w tak krótkim czasie udało się nam stworzyć tak wiele! W dodatku wszystkie materiały powstałe w trakcie projektu udostępniamy Wam bezpłatnie i bezterminowo.

 

Dla kogo ten projekt? Cele projektu

 „Głucha Mama na rynku pracy” to projekt skierowany do Was, Głuche Mamy, ale także do wszystkich kobiet niesłyszących, które planują ciążę lub mają już dzieci, ale zadają sobie pytania: Jakie są moje prawa pracownicze podczas ciąży i po urodzeniu dziecka? Jak skutecznie powrócić na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym? Jak rozwijać swoje kompetencje i umiejętności zawodowe? Jak być elastycznym i nie bać się zmienić swoją pracę? Na stronie projektu oraz YouTube Fundacji Między Uszami [ZOBACZ] znajdziecie dużo informacji, prezentacji oraz materiału filmowego w PJM, który odpowie na Wasze liczne pytania oraz przedstawi Wam konkretną wiedzę. Celem projektu jest:

 • podniesienie wiedzy z zakresu prawa pracy i prawnych aspektów macierzyństwa;
 • podniesienie wiedzy z zakresu rozwoju kompetencji osobistych w aspekcie rynku pracy;
 • nabycie wiedzy z zakresu funkcjonowania WUP oraz procedur poszukiwania pracy poprzez urzędy pracy;
 • poszerzenie zasobu słownictwa polskiego i znaków PJM w zakresie tematyki rynku pracy.

Głównymi odbiorcami projektu są posługujące się PJM Głuche Kobiety (a zwłaszcza Matki), które:

 • nie mają dzieci, ale planują zajście w ciążę,
 • są obecnie w ciąży,
 • posiadają już dzieci,

oraz…

 • przebywają na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym,
 • pracują na etat/umowę cywilnoprawną,
 • prowadzą własną działalność gospodarczą,
 • są bezrobotne i poszukują pracy,
 • studiują i wkrótce wkroczą na rynek pracy,

a także…

 • chcą lepiej poznać rynek pracy, aspekty prawne zatrudnienia, swoje prawa jako Kobiety/Matki,
 • myślą o zmianie pracy i rozwoju swojej kariery.

 

Ponadto w trakcie realizacji projektu, adresatami działań byli także pracownicy Wojewódzkich Urzędów Pracy w Katowicach i Krakowie, którzy wzięli udział w ankiecie internetowej, realizacji filmów-przewodników, szkoleniach oraz Dniach Otwartych WUP. Celem projektu było:

 • nabycie wiedzy z zakresu specyfiki osób głuchych i głuchoty;
 • nabycie podstawowych zasad komunikacji niewerbalnej z osobami głuchymi oraz znajomości kilku znaków migowych;
 • nawiązanie kontaktu z osobami niesłyszącymi, praktyka w komunikacji.

 

Innowacyjność projektu

Przetestowanie i dopracowanie projektu pozwoliło na stworzenie modelu [ZOBACZ], który może być później wdrożony w całym kraju, w różnych instytucjach. Najważniejszymi odbiorcami będą urzędy pracy – wojewódzkie, grodzkie, powiatowe, ale z modelu będą mogły skorzystać też inne podmioty, zarówno państwowe, samorządowe jak i prywatne. Chodzi bowiem nie tylko o samą tematykę działania, ale także o model komunikacji z głuchymi, diagnozowania ich potrzeb i wypracowywania rozwiązań – w oparciu o organizacje pozarządowe i tłumaczy PJM. O innowacyjności projektu świadczą następujące elementy:

 • nie było do tej pory w Polsce projektu skierowanego do tej konkretnej grupy docelowej;
 • jest to pierwsza spójna platforma www w formie filmów PJM z wiedzą z zakresu prawa pracy, prawnych aspektów macierzyństwa oraz rozwoju kompetencji osobistych w tym zakresie;
 • jest to pierwszy dedykowany wideo słownik PJM z pojęciami z zakresu prawa pracy;
 • powstały narzędzia dla urzędów pracy i ich pracowników, z pomocą których model innowacji będzie można zastosować w całym kraju.

 

Realizacja i finansowanie projektu

Pomysłodawcą i koordynatorem projektu był Tomasz Mazurek, choć mężczyzna – wspierany w realizacji przez wiele kobiet: Annę Butkiewicz, Barbarę Cholewę, Edytę Kozub, Monikę Kozub, Ewę Mazurek, Karolinę Motal, Karolinę Nawrot, Martę Pawłowską, Magdalenę Sipowicz oraz Agnieszkę Słomian.

Projekt realizowany był przez „Między Uszami” Krakowską Fundację Rozwoju Edukacji Niesłyszących im. Marka Mazurka [ZOBACZ] we współpracy z Wojewódzkimi Urzędami Pracy w Krakowie [ZOBACZ] i Katowicach [ZOBACZ]. Nasze działania zostały sfinansowane w ramach Wiosennego Inkubatora Innowacji prowadzonego przez Stowarzyszenie WIOSNA z Krakowa [ZOBACZ].

„Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach projektu WIOSENNY INKUBATOR INNOWACJI, realizowanego w ramach Osi IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.1 „Innowacje społeczne”, przez Stowarzyszenie WIOSNA w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie”